Teknik Yapi Donanımları

Tüm zamanların ekolojik, ekonomik ve fonksiyonel gerekliliklerini yerine getiren sürdürebilir bir yapı inşa etmek icin teknik yapı donanımların profesyonel planlanması en önemli koşuldur. Isıtma, havalandırma ve sihhi tesislerin planlaması direk olarak enerji tüketimini, su tüketimini ve kullanıcı / tüketici konforunu etkiliyor. Bu sebepten dolayi teknik yapı donanım departmanımız ilk tasarım aşamaları sırasında itibaren planlama ekibimizin işlerine dahil edilmekte.

Teknik Yapı Donanım alanındakı olasılıklar ve talepler hem sürdürebilirlik hedeflerinin tanımlaması hem de hedeflenenin kontrolü için kullanılır. Burada amaç hedeflerimizden biri mümkün olduğunca gün ısıgı, yagmursuyu ve yenilebilir enerji gibi doğal kaynakların kullanımı. Bir diğer amacaımız / hedefimiz ise hızlı ve kolay ulasilabilecek, bakım maaliyeti düsük olan bir bina olmasını sağlamak.

Bunun için hertür iklimsel ve kültürel sınır kosulları yanısıra, yerek yönetmelikler ve inşaat standartları göz önünde bulunduruluyor.