Borusan Istanbul

Mimarlar
Werner Sobek, Stuttgart/Almanya

Planlam zaman
2015 – 2016

İnşaat süresi
2016 – 2017

Werner Sobek’ in hizmetleri
Cephe tasarımı
Cephe mühendisliği (servis aşamaları 1 – 5)

Müşteri
Borusan Oto, İstanbul/Türkiye

GFA
59.700 m²

Fotoğrafçı
Fatih Küçükçolak, İstanbul/Türkiye

Istanbul yakınlarında bulunan BMW bayiği Borusan Oto galerisi yeni ve ikinci el otomobillerin satış alanı yanı sıra, çeşitli markaların atölyeleri için 59.700 m²‘ lik bir alan yaratıyor. Bina kompleksi iki paralel çok katlı köprüden oluşuyor. Her iki bina için Werner Sobek tarafından yeni bir cephe tasarlandı. Tasarım esnasında BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover gibi çeşitli otomobil markalarının CI şartnameleri gözönünde bulunduruldu. Güney bina köprüsünün panel cephe üreticisinin şartnamelerinden geliştirilmiştir. Binanın kuzey bölümündeki ana caddeye dönük olan represantif cam cephesi, üst katlarda tekstil bir membran ile kaplıdır. 80 m uzunluğunda, 10m genişliğindeki membran alanlar Stick-Cephe ve bodrum katının beton dokusu ile birlikte heyecan verici bir kontrast oluşturuyor.